Vzdělávací agentura LK

Poskytujeme služby v oblasti rekvalifikačních kurzů pro občany ČR

Rekvalifikační kurzy pro občany ČR

Vítáme Vás na stránkách vzdělávací agentury LK.

Zabýváme se rekvalifikačními kurzy pro občany ČR. V naší nabídce máme kurzy, které jsou akreditované MŠMT, po jejich ukončení je vydáváno osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Kurzy jsou ukončeny písemnou a ústní zkouškou. V případě neúspěšného složení zkoušky je možnost jedné opravné zkoušky.Přednášejí lektoři s vysokoškolským vzděláním a dlouhodobou praxi v daném oboru.

Nabízíme tyto akreditované kurzy